Close
Log In using Email

Byť s ním sám!

Ranná kázeň: Mt 6,6 "Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe." Káže: Marián Kaňuch