Close
Log In using Email
Video positioning image

Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť)

Ranná kázeň: Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť) "Poslal som ti ho naspäť, je mi drahý ako moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba slúžil, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Veď azda preto na chvíľu odišiel, aby si ho prijal navždy, už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe — aj podľa tela, aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého. Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou; ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžný aj samého seba. Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi! Písal som ti v dôvere v tvoju poslušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. Súčasne však prosím: Priprav mi pohostinné prístrešie. Lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, aj moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom." - Filemonovi 1, 12-25 Káaže: Marián Kaňuch
Boží dar reči
Vidieť, že Pán koná v mojom živote
Pán Ježiš je naše svetlo
2. Sviatok vianočný
1. Sviatok vianočný
Štedrý večer
Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi
Úprimne nasledujme aj v ťažkostiach
Dnes ťa stretne Pán
Hodnoty kráľovstva Božieho
Kráľovstvo Božie prichádza
Očakávanie príchodu Pána Ježiša
Konfirmácia
Rozsvecujem alebo zhasínam?
Očakávanie na Pána v neistých časoch
Bdejte!
O poslednom súde
Posol dobrých správ
Pokračuj v ceste!
(Ne)premárnená príležitosť
Roztrúsení ale nie roztrasení!
Posviacka organu po generálnej oprave a pamiatka posvätenia chrámu (84. výročie)
Poďakovanie za úrody zeme
Bremeno ustarostenosti
Bolesť a radosť je súčasťou nových narodení
Istota v neistote
Nepodceňuj silu tvojej viery pri druhých
(Ne)naplnenie Božích snov s nami
Prezieravá múdrosť
Udrž si správny smer!
Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť)
Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť)
Oživujúce spomínanie
Odpúšťajúci Boh
Nájdenie strateného
Predvídať a konať!
Práca prinášajúca pokoj
Vzťahy!
Narodenie z Ducha
Požehnaný a posvätený odpočinok
Byť s ním sám!
Pán je pri nás vo všetkom čím žijeme
Odveké chodníky vedúce k pokoju – úvod
Povzbudenie v neistých časoch | SB ONLINE
Tabita – povzbudenie nielen pre ženy
Obeť Pána Ježiša za nás zlých, biednych
Štedrosť, ktorá vyrušuje
Božie Slovo je blízko
Božia láska prekvapuje
Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky
Buďme pokojní, čas je v rukách Pánových
Čo je v živote dôležitejšie
Inšpirujúci príklad malého dievčaťa!
Pánovo zachraňujúce konanie
Ako zostať človekom
Počúvať Pánov hlas
Ako sa rozhodneš?
Keď nepôjdeš ty, pôjde niekto iný
Keď sme nalomenou trstinou
V službe Bohu
Božie znamenia v našich životoch a naša odpoveď na ne
Cesta nasledovania Pána aj cez ťažkosti
Izák alebo Izmael?
Opakujúce sa situácie v našich životoch
Nové začiatky od Pána
Božie zjavenie a jeho volanie k nasledovaniu