Close
Log In using Email

Odpúšťajúci Boh

Ranná kázeň: Ž 103, 3-5 "On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.“ Káže: Olinka Kaňuchová