Close
Log In using Email

Božie Slovo je blízko

Večerná kázeň: Božie Slovo je blízko (R 10, 8) „Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. “