Close
Log In using Email

Inšpirujúci príklad malého dievčaťa!

Ranná kázeň: Inšpirujúci príklad malého dievčaťa! (2Kr 5, 1-5a) „Naamán, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Naamánovej manželky. Raz povedalo svojej panej: Ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Naamán šiel a oznámil svojmu pánovi: Toto a toto hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal: Vyber sa a choď!“