Close
Log In using Email

Predvídať a konať!

Ranná kázeň: 1Kron 12, 33 "Z Jissáchárovcov, ktorí predvídali vývoj udalostí, takže vedeli, čo má Izrael robiť: dvesto predákov a všetci súkmeňovci pod ich velením.“ Káže: Marián Kaňuch