Close
Log In using Email
Ranná kázeň: 1M 2,18 "Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.“ Káže: Marián Kaňuch