Close
Log In using Email

Odveké chodníky vedúce k pokoju – úvod

Ranná kázeň: Jer 6,16 "Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Oni však povedali: Nepôjdeme!"

Káže: Marián Kaňuch