Close
Log In using Email

Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky

Večerná kázeň: Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky (J 15, 13-14) „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem.”