Close
Log In using Email

Nové začiatky od Pána

Ranná kázeň: Nové začiatky od Pána (L 1, 31) „Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš.“