Close
Log In using Email

Nepodceňuj silu tvojej viery pri druhých

Ranná kázeň: 2K 3, 4-6 „Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.“ Káže: Lenka Janotková