Close
Log In using Email

Nájdenie strateného

Večerná kázeň: 2J 4 "Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca.“ Káže: Olinka Kaňuchová