Close
Log In using Email

Keď nepôjdeš ty, pôjde niekto iný

Ranná kázeň: Keď nepôjdeš ty, pôjde niekto iný (1S 9, 15-17) „Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským; on vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom.” (1S 13, 14) „No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin.”