Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Ž(27, 4)
„Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.”

Káže: Lenka Janotková