Launch Sermon Player

Večerná kázeň: 1J(4, 14)
„A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa.“

Káže: Olinka Kaňuchová