Launch Sermon Player

Na tomto mieste si môžete vypočuť alebo stiahnuť staršie kázne, ktoré odzneli od začiatku roku 2015 do konca mája 2015.

ráno / večer


Kázne 2015 – ráno

31.05.2015 – Sv. Trojica. (4M 6, 22-27) M. Kaňuch

24.05.2015 – Duch Svätý oživuje. (R 8, 11) M. Kaňuch

17.05.2015 – Pán Ježiš je s nami. (Mk 16, 19-20) M. Kaňuch

10.05.2015 – Aby sa ti dobre vodilo na zemi. (J 16, 23-27) M. Hrivňák

03.05.2015 – Cantate (Spievajte) (Ž 96,2) O. Kaňuchová

26.04.2015 – Nasýtení hneď zrána. (Žalm 90, 14) M. Kaňuch

19.04.2015 – Dobrý pastier. (Mt 9, 36-38) M. Kaňuch

12.04.2015 – Blahoslavená viera. (1M 32, 23-32) O. Kaňuchová

05.04.2015 – Ježiš sa o teba zaujíma. (Ján 20, 11-18) O. Kaňuchová

03.04.2015 – Veľký piatok – Hriech sveta. (Mt 27, 46) M. Kaňuch

29.03.2015 – Služobník Hospodinov. (1 Tim 3, 14-16) I. Mišina

22.03.2015 – O šípe. (1 Kron 28, 10) M. Kaňuch

15.03.2015 – Ešte jeden deň. (Lk 23, 42-43) M. Kaňuch

08.03.2015 – Ježiš a ženy. (Luk 8, 1-3) O. Kaňuchová

01.03.2015 – Minulosť, prítomnosť, budúcnosť a Božie konanie. (2S 21, 1) M. Kaňuch

22.02.2015 – Boj s pokušeniami. (Mt 16, 21-24) M. Klátik

15.02.2015 – Jednota v rôznosti (NTM 2015). (Mt 19, 4) M. Kaňuch

08.02.2015 – Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! (Ž 34, 9a ; Ž 16, 2b) M. Kaňuch

01.02.2015 – Boží plán pre ľudí. (1M 1, 26-28) O. Kaňuchová

25.01.2015 – Premenení premieňajú. (1M 33, 10) M. Kaňuch

18.01.2015 – Jasne viditeľný život. (1M 26, 26-29) M. Kaňuch

11.01.2015 – Boh nám dáva svoju milosť v plnosti. (Sk 8, 14-17) J. Filo

06.01.2015 – Boh prichádza v správny čas. (Mt 2,1-6) O. Kaňuchová

04.01.2015 – Na začiatku… (1M 1, 1-2) M. Kaňuch

01.01.2015 – Nový začiatok, nová šanca. (Ján 9, 1-7 24-25 35-39) O. Kaňuchová


Kázne 2015 – večer

31.05.2015 – Život nás verejne preskúša. (Sud. 7, 3) M. Kaňuch

25.05.2015 – Po čom túžim? Ako to chcem dosiahnuť? (1M 11, 1-9) O. Kaňuchová

24.05.2015 – Zoslanie Ducha Svätého. (Sk 2, 1-4) O. Kaňuchová

17.05.2015 – Božie Slovo zapísané v srdci (Jer 31, 31-34) M. Hrivňák

14.05.2015 – Konštruktívne čakanie (Sk 1, 1-11) M. Hrivňák

10.05.2015 – Zrkadlo (Jk 1, 22-27) M. Hrivňák

03.05.2015 – Misia splnená (J 16, 5-7, 12-15) M. Hrivňák

26.04.2015 – Pán Boh je tu. (J 16,16-22) M. Hrivňák

19.04.2015 – Ako byť dobrými pastiermi. (1Pt 2,21) M. Hrivňák

12.04.2015 – Vidieť dôsledky Božieho konania. (J 20,24-29) M. Hrivňák

05.04.2015 – Poď von! (J 11,43b) M. Kaňuch

03.04.2015 – Veľký biely piatok. (Iz 1, 16-20) O. Kaňuchová

02.04.2015 – Zelený štvrtok – Láska Kristova (Ján 13, 1) M. Kaňuch

29.03.2015 – Nerebelujme. (2S 18, 18) M. Kaňuch

22.03.2015 – Pán Ježiš – Boh, ktorý má moc aj nad smrťou. (J 12, 1-8) O. Kaňuchová

15.03.2015 – Pán Ježiš chce nasýtiť naše srdce. (J 6, 31-32) O. Kaňuchová

01.03.2015 – Po čom túžiš? (1 Kr 3, 5-15) O. Kaňuchová

22.02.2015 – Preskúšaná viera (Mt 4,1-11) M. Hrivňák

15.02.2015 – Dokedy budeme otáľať? (Joz 18,3) M. Kaňuch

08.02.2015 – Podobenstvo o rozsievačovi. (Mt 13, 18-23) O. Kaňuchová

01.02.2015 – Čím sa môžeme pochváliť? (Jer 9,22-23) M. Hrivňák

25.01.2015 – Rutina. (2M 3, 1-10) M. Kaňuchová

11.01.2015 – Pán Ježiš nás vysiela na misiu. (Mt 3, 13-17) M. Hrivňák

04.01.2015 – Cez ťažkosti do radosti. (4M 13, 25-28) O. Kaňuchová

01.01.2015 – Ako dosiahneme úspech v novom roku? (Józua 1, 8-9) E. Devečková