Kresťania veria v jedného Boha. Čo to však znamená veriť? Je viera aj pre mladých moderných ľudí alebo je viera v Boha iba niečo čo patrí do minulosti? Aj na tieto otázky môžeš nájsť odpovede v našej sérii „Zmenení“, kde spoznávame, aký je Boh a ako viera v Neho mení človeka.

  1. Zmenení – úvod
  2. Zmenení – Viera
  3. Zmenení – Trojica
  4. Zmenení – Otec

Modlitba Pánova

Viera všeobecná kresťanská