Pozrime sa spoločne na Bibliu, ktorá je viac ako len obyčajná kniha. Je to najpredávanejšia kniha, ktorá bola preložená do najviac jazykov. Kresťania dokonca veria, že sa nám skrze Bibliu prihovára Pán Boh, preto ju niekedy nazývame aj Božie Slovo.

  1. Biblia ako Božie slovo
  2. Biblia a jej časti
  3. Biblia v ruke

Knihy Biblie