Viera v Ježiša Krista je základom celého kresťanského náboženstva. Odkiaľ sa o tom, kto je Ježiš dozvedáme a čo všetko vieme o Jeho živote? V tejto sérii „Stopy“, budeme hľadať odpovede na takéto, ale aj mnohé iné otázky týkajúce sa Ježiša.

  1. Ježiš
  2. Ježišov život
  3. Narodenie Ježiša