Kázne 2015

Na tomto mieste si môžete vypočuť alebo stiahnuť staršie kázne, ktoré odzneli od začiatku roku 2015 do konca mája 2015.

ráno / večer


Kázne 2015 – ráno

31.05.2015 – Sv. Trojica. (4M 6, 22-27) M. Kaňuch

24.05.2015 – Duch Svätý oživuje. (R 8, 11) M. Kaňuch

17.05.2015 – Pán Ježiš je s nami. (Mk 16, 19-20) M. Kaňuch

10.05.2015 – Aby sa ti dobre vodilo na zemi. (J 16, 23-27) M. Hrivňák

03.05.2015 – Cantate (Spievajte) (Ž 96,2) O. Kaňuchová

26.04.2015 – Nasýtení hneď zrána. (Žalm 90, 14) M. Kaňuch

19.04.2015 – Dobrý pastier. (Mt 9, 36-38) M. Kaňuch

12.04.2015 – Blahoslavená viera. (1M 32, 23-32) O. Kaňuchová

05.04.2015 – Ježiš sa o teba zaujíma. (Ján 20, 11-18) O. Kaňuchová

03.04.2015 – Veľký piatok – Hriech sveta. (Mt 27, 46) M. Kaňuch

29.03.2015 – Služobník Hospodinov. (1 Tim 3, 14-16) I. Mišina

22.03.2015 – O šípe. (1 Kron 28, 10) M. Kaňuch

15.03.2015 – Ešte jeden deň. (Lk 23, 42-43) M. Kaňuch

08.03.2015 – Ježiš a ženy. (Luk 8, 1-3) O. Kaňuchová

01.03.2015 – Minulosť, prítomnosť, budúcnosť a Božie konanie. (2S 21, 1) M. Kaňuch

22.02.2015 – Boj s pokušeniami. (Mt 16, 21-24) M. Klátik

15.02.2015 – Jednota v rôznosti (NTM 2015). (Mt 19, 4) M. Kaňuch

08.02.2015 – Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! (Ž 34, 9a ; Ž 16, 2b) M. Kaňuch

01.02.2015 – Boží plán pre ľudí. (1M 1, 26-28) O. Kaňuchová

25.01.2015 – Premenení premieňajú. (1M 33, 10) M. Kaňuch

18.01.2015 – Jasne viditeľný život. (1M 26, 26-29) M. Kaňuch

11.01.2015 – Boh nám dáva svoju milosť v plnosti. (Sk 8, 14-17) J. Filo

06.01.2015 – Boh prichádza v správny čas. (Mt 2,1-6) O. Kaňuchová

04.01.2015 – Na začiatku… (1M 1, 1-2) M. Kaňuch

01.01.2015 – Nový začiatok, nová šanca. (Ján 9, 1-7 24-25 35-39) O. Kaňuchová


Kázne 2015 – večer

31.05.2015 – Život nás verejne preskúša. (Sud. 7, 3) M. Kaňuch

25.05.2015 – Po čom túžim? Ako to chcem dosiahnuť? (1M 11, 1-9) O. Kaňuchová

24.05.2015 – Zoslanie Ducha Svätého. (Sk 2, 1-4) O. Kaňuchová

17.05.2015 – Božie Slovo zapísané v srdci (Jer 31, 31-34) M. Hrivňák

14.05.2015 – Konštruktívne čakanie (Sk 1, 1-11) M. Hrivňák

10.05.2015 – Zrkadlo (Jk 1, 22-27) M. Hrivňák

03.05.2015 – Misia splnená (J 16, 5-7, 12-15) M. Hrivňák

26.04.2015 – Pán Boh je tu. (J 16,16-22) M. Hrivňák

19.04.2015 – Ako byť dobrými pastiermi. (1Pt 2,21) M. Hrivňák

12.04.2015 – Vidieť dôsledky Božieho konania. (J 20,24-29) M. Hrivňák

05.04.2015 – Poď von! (J 11,43b) M. Kaňuch

03.04.2015 – Veľký biely piatok. (Iz 1, 16-20) O. Kaňuchová

02.04.2015 – Zelený štvrtok – Láska Kristova (Ján 13, 1) M. Kaňuch

29.03.2015 – Nerebelujme. (2S 18, 18) M. Kaňuch

22.03.2015 – Pán Ježiš – Boh, ktorý má moc aj nad smrťou. (J 12, 1-8) O. Kaňuchová

15.03.2015 – Pán Ježiš chce nasýtiť naše srdce. (J 6, 31-32) O. Kaňuchová

01.03.2015 – Po čom túžiš? (1 Kr 3, 5-15) O. Kaňuchová

22.02.2015 – Preskúšaná viera (Mt 4,1-11) M. Hrivňák

15.02.2015 – Dokedy budeme otáľať? (Joz 18,3) M. Kaňuch

08.02.2015 – Podobenstvo o rozsievačovi. (Mt 13, 18-23) O. Kaňuchová

01.02.2015 – Čím sa môžeme pochváliť? (Jer 9,22-23) M. Hrivňák

25.01.2015 – Rutina. (2M 3, 1-10) M. Kaňuchová

11.01.2015 – Pán Ježiš nás vysiela na misiu. (Mt 3, 13-17) M. Hrivňák

04.01.2015 – Cez ťažkosti do radosti. (4M 13, 25-28) O. Kaňuchová

01.01.2015 – Ako dosiahneme úspech v novom roku? (Józua 1, 8-9) E. Devečková

Kázne 2014

ráno / večer


Kázne 2014 – ráno

31.12.2014 – Čo prináša životu naplnenie? (Ž 16,2) M. Kaňuch

26.12.2014 – Štefan – iný hrdina. (Sk 7,55-57) M. Hrivňák

25.12.2014 – Generálny úvod + Kázeň Božie narodenie. (Lk 2,7-14 2,12) O. Kaňuchová

24.12.2014 – Všetko veľké začína v malom. (Lk 2,12) M. Kaňuch

21.12.2014 – Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. (Iz 45,8) M. Kaňuch

14.12.2014 – Emanuel, Boh, ktorý ide s nami. (Mt 1,22-23) M. Kubík

07.12.2014 – Kráľovstvo Božie prichádza. (Mk 1,15) O. Kaňuchová

30.11.2014 – Pán prichádza. (Mt 22,1-10) S. Kaczmarczyk

23.11.2014 – (Ne)Očakávané prekvapenia. (Dan 5,25-30) M. Kaňuch

16.11.2014 – Uvidieť viac. (5M 34,1-4) M. Kaňuch

09.11.2014 – Znamenia konca času. (Dan 12,1-3) O. Kaňuchová

02.11.2014 – My máme nádej. (1Tes 4,13-18) M. Kaňuch

26.10.2014 – Sila viery. (Mt 9,1-8) M. Hrivňák

19.10.2014 – Poslušnosť lásky. (Rim 13,8-10) O. Kaňuchová

12.10.2014 – Pamiatka posvätenia chrámu. (Žalm 122,1) M. Kaňuch

05.10.2014 – Dary, ktoré prinášajú život. (Sud 15,19 a 1Kr 19,4-8) M. Kaňuch

28.09.2014 – Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi. (Mt 5,16) O. Kaňuchová

21.09.2014 – Prestrašené srdcia. (Joz 14,8) M. Kaňuch

14.09.2014 – Môj blížny. (Lk 10,25-37) O. Kaňuchová

07.09.2014 – Na Tvoju pomoc čakám, Hospodine! (1M 49,18) O. Kaňuchová

31.08.2014 – Sám od seba… (1Kr 12,31-33) M. Kaňuch

24.08.2014 – Snažme sa o to, čo prináša pokoj a vzájomné budovanie. (Rim 14,19) M. Kaňuch

17.08.2014 – Prezieravá múdrosť. (1Pt 4,7-11) M. Hrivňák

10.08.2014 – Horiace srdce. (Lk 24,32) M. Kaňuch

03.08.2014 – Božie požehnanie zachraňuje. (2M 16,2-3; 11-18) O. Kaňuchová

20.07.2014 – Nasledovanie a učeníctvo. (Mt 10,1-4) O. Kaňuchová

06.07.2014 – Po nás potopa…? (Iz 39,5-8) M. Kaňuch

29.06.2014 – Aj málo môže znamenať veľa. (Kaz 10,1) M. Kaňuch

22.06.2014 – Zborový deň: 3P Pavlovej služby. (Sk 16,6-10) M. Kaňuch

15.06.2014 – Boh, ktorý všetko vie. (2 Kr 6,8-12) M. Kaňuch

08.06.2014 – Žiť pre to, za čo Ježiš zomrel. (J 20,19-23) D. Ogden

01.06.2014 – Spoločne s Kristom na ceste viery. (Jób 41,9) M. Kaňuch

25.05.2014 – Rogate (Modlite sa). (Dan 6,11) O. Kaňuchová

18.05.2014 – Cantate (Spievajte). (Iz 12,1-6) O. Kaňuchová

11.05.2014 – Matkine srdce. (2M 2,1-3) M. Kaňuch

04.05.2014 – Ježiš žije! (Sk 1,1-8) G. Buba

27.04.2014 – Za koho ma pokladáte? (Mt 16,13-20, J 21,15-17) M. Alexandersson

21.04.2014 – 2. slávnosť veľkonočná – Vskutku vstal Pán! (Sk 4,20) M. Hrivňák

20.04.2014 – 1. slávnosť veľkonočná – Moc viery vo Vzkrieseného. (Sk 17,30-34) M. Kaňuch

18.04.2014 – Veľký Piatok – Víťazstvo Veľkej noci. (Mk 15,13-15) O. Kaňuchová

13.04.2014 – Tvoj Kráľ k tebe prichádza. (Mt 21,5) O. Kaňuchová

06.04.2014 – Nenechal a neodišiel. (Mt 16,4b) M. Kaňuch

30.03.2014 – S nádejou vpred! (2Pt 1,16-21) S. Sabol

16.03.2014 – Božia perspektíva prináša nádej. (Ez 1,1) M. Kaňuch

09.03.2014 – Boh, v ktorom sa nesklameš. (Iz 49,23b) M. Kaňuch

02.03.2014 – Dar Božej lásky. (1J 4,9-10) O. Kaňuchová

23.02.2014 – Dar Božieho slova. (L 8,11-15) M. Hrivňák

16.02.2014 – Manželstvo je viac ako papier. (Ef 5,21-33) M. Kaňuch

09.02.2014 – Zastav sa a pozoruj divné skutky Božie. (Jób 37,14) M. Kaňuch

02.02.2014 – (Ne)pamätať si hriechy iných! (2Sam 13,22-23) M. Kaňuch

26.01.2014 – Dobrým premáhaj zlé. (R 12,21) O. Kaňuchová

19.01.2014 – Vidieť Božie konanie na ceste do zasľúbenej zeme. (4M 33,2) M. Kaňuch

12.01.2014 – Krst Pána Ježiša. (Mt 3,13-17) M. Hrivňák

06.01.2014 – Zjavenie Krista Pána mudrcom. (Mt 2,3) M. Kaňuch

05.01.2014 – Odpočinok Boží. (1M 2,2-3) M. Kaňuch

01.01.2014 – Zastav sa. (Jób 37,14) M. Kaňuch

 


Kázne 2014 – večer

28.12.2014 – Iný pohľad na Vianoce. (Ján 1,14-18) M. Honsová

25.12.2014 – Čo spôsobí osobné stretnutie s Kristom? (Lk 2,20) M. Kaňuch

21.12.2014 – Radujte sa v Pánovi vždy! (Fil 4,4-7) O. Kaňuchová

14.12.2014 – Božie prikázania. (2M 20,1-11) M. Lajda

07.12.2014 – Nebráňme iným vchádzať do nebeského kráľovstva. (Mt 23,13) M. Kaňuch

30.11.2014 – Tvoj Kráľ prichádza. (Zach 9,9-10) O. Kaňuchová

23.11.2014 – Buďme tvorcami pokoja. (2Pt 3,8-14) M. Hrivňák

16.11.2014 – O sieti. (Mt 13,47-50) O. Kaňuchová

09.11.2014 – Znamenia konca. (Mt 24,15-27) M. Hrivňák

02.11.2014 – Pamiatka zosnulých. (Židom 11,13-16) O. Kaňuchová

31.10.2014 – Pamiatka reformácie: Aký je Boh? (2M 33,21) M. Kaňuch

26.10.2014 – Povolanie Abráma. (1M 12,1-9) M. Honsová

19.10.2014 – To najdrahšie čo mám. (Mt 13,44) M. Kaňuch

12.10.2014 – Sloboda povolaných v Pánovi Ježišovi Kristovi. (Mt 12,1-8) O. Kaňuchová

05.10.2014 – Pán Ježiš vidí naše potreby a chce ich naplniť. (Mt 15,32-39) O. Kaňuchová

28.09.2014 – Starosti a spokojnosť. (1Kr 17,7-16) M. Hrivňák

21.09.2014 – Vďačnosť je ovocím Ducha. (1M 28,20-22) M. Hrivňák

14.09.2014 – Obeť chudobnej vdovy. (Mk 12,41-44) M. Hrivňák

07.09.2014 – Vkladajme všetko do Božích rúk. (1M 24,12) M. Kaňuch

31.08.2014 – Pýcha a pokánie. (Lk 7,36-50) O. Kaňuchová

17.08.2014 – Boží plán. (1K 10,1-13) M. Hrivňák

10.08.2014 – Diabol obchádza ako revúci lev. (1Pt 5,8-9) O. Kaňuchová

03.08.2014 – Pán Boh sa o nás postará. (Mk 8,1-9) M. Hrivňák

27.07.2014 – Dokonalejší než farizeji a zákonníci. (Mt 5,20) O. Kaňuchová

20.07.2014 – Nech sú naše životy zaplavené poznaním slávy Hospodinovej. (Abakuk 2,14) M. Kaňuch

13.07.2014 – Kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. (Jk 4,17) M. Kaňuch

06.07.2014 – Sme kráľovskí synovia a dcéry skrze Pána Ježiša. (Gal 4,6) M. Hrivňák

29.06.2014 – Ježiš – vínny kmeň. (J 15,1-5) M. Hrivňák

22.06.2014 – Podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazárovi. (L 16,19-31) O. Kaňuchová

15.06.2014 – Stvoriteľ, Vykupiteľ, Posvätiteľ. (R 11,36) O. Kaňuchová

09.06.2014 – Svätodušný pondelok – Nezatvrdzujme si srdcia pred hlasom Ducha Svätého! (2Kron 24,20) M. Kaňuch

01.06.2014 – Božia starostlivosť. (5M 31,6-8) O. Kaňuchová

29.05.2014 – Vyjdime a kážme evanjelium! (Mk 16,14-20) M. Hrivňák

25.05.2014 – Nech slovo, ktoré sme prijali, nepadne na zem! (1S 3,19) O. Kaňuchová

18.05.2014 – Pozorne sa dívaj! (Joz 5,13a) M. Kaňuch

11.05.2014 – Vylievajme si srdce pred Pánom! (2Kr 4,18-25) O. Kaňuchová

04.05.2014 – Dobrý pastier. (1Pt 2,20-25) M. Honsová

27.04.2014 – Pán môj a Boh môj. (J 20,24-29) M. Hrivňák

20.04.2014 – 1. slávnosť veľkonočná – Pán Ježiš Žije! (Mk 16,9-14) O. Kaňuchová

18.04.2014 – Veľký Piatok – Pán Ježiš sníma slučku z našich krkov. (Mt 27,3-5) M. Kaňuch

17.04.2014 – Zelený Štvrtok – Či som to ja Pane? (Mt 26,21-22) M. Kaňuch

13.04.2014 – Bohatý schudobnel pre vás. (2K 8,9) M. Kaňuch

06.04.2014 – Pán Boh koná. (J 11, 45-57) O. Kaňuchová

23.03.2014 – Pán Ježiš je ten najlepší základ. (1Pt 2,6-10) M. Hrivňák

16.03.2014 – Pánu Bohu nič nie je nemožné. (Mk 9,14-32) O. Kaňuchová

02.03.2014 – Dar Božej lásky. (1J 5,2-5) M. Hrivňák

23.02.2014 – Božie slovo má moc zmeniť život. (Jonáš 3) M. Hrivňák

09.02.2014 – Osobné stretnutie s Bohom. (1S 3,1-10) O. Kaňuchová

02.02.2014 – Pán Boh na nás nezabúda. (J 5,1-15) O. Kaňuchová

26.01.2014 – Rozjímanie nad Božím slovom. (1M 24,63b) M. Kaňuch

12.01.2014 – Neprispôsobujme sa tomuto svetu. (Rím 12,1-5) D. Fojtíková

05.01.2014 – Čo je dôležité? (Lk 12,15-21) M. Kaňuch

01.01.2014 – Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. (Joz 24,14-16) M. Hrivňák

 

Kázne 2013

ráno / večer


Kázne 2013 – ráno

31.12.2013 – Odraz na hlbinu. (Lk 5, 4) O. Kaňuchová

29.12.2013 – Prorokyňa Anna. (Lk 2, 36-38) M. Kaňuch

26.12.2013 – Pamiatka mučedníka Štefana. (Mt 10, 17-22) O. Kaňuchová

25.12.2013 – Pravé Vianoce. (Lk 2, 6-16) O. Kaňuchová

24.12.2013 – Štedrý večer. (Lk 2, 25-32) M. Kaňuch

22.12.2013 – Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. (F 4, 4-9) O. Kaňuchová

15.12.2013 – Bolestivé znamenie Božej lásky. (Ez 24, 15-27) M. Kaňuch

08.12.2013 – Hnev a prichádzajúce kráľovstvo Božie. (Ž 106, 32-33) M. Kaňuch

01.12.2013 – Srdce Kráľa Krista. (Zach 9, 9-10) S. Holmström (M. Honsová)

24.11.2013 – Pravý pôst. (Iz 58, 6) O. Kaňuchová

17.11.2013 – Dnes prišla tá chvíľa. (Ester 4, 14) M. Kaňuch

10.11.2013 – Spoločenstvo viery. (J 20, 19-25) C. Westman (S. Slávik)

03.11.2013 – Poď k Ježišovi! (Mt 11, 28-30) O. Kaňuchová

27.10.2013 – Cesta požehnania a cesta kliatby. (5M 11, 26-28) M. Kaňuch

20.10.2013 – Poslúžiť svojej generácii podľa vôle Božej. (Sk 13, 36) M. Kaňuch

13.10.2013 – Pamiatka posvätenia chrámu. (Žalm 122) P. Švehla

06.10.2013 – Pán Ježiš sa o Teba stará. (Rút 2,2-8; 2,23) O. Kaňuchová

29.09.2013 – Poslušnosť lásky. (5M 10, 12-15) O. Kaňuchová

22.09.2013 – Je za Teba zaplatené. (1Pt 1, 18-21) O. Kaňuchová

15.09.2013 – Vyslobodenie z otroctva smrti. (L 7, 11-17) M. Hrivňák

08.09.2013 – Potešujte môj ľud. (Iz 40, 1) M. Kaňuch

01.09.2013 – Rozmanitosť požehnania pre tých, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom. (Ž 92, 14-16) M. Kaňuch

25.08.2013 – Môj blížny. (Mt 5, 43-47) O. Kaňuchová

18.08.2013 – Cítil si už dotyk Pána Ježiša Krista? (Mk 7, 31-37) M. Hrivňák

11.08.2013 – Ježiš svetlo sveta. (J 8, 12) O. Kaňuchová

04.08.2013 – Veľkorysé pozvanie. (2S 9, 1-13) M. Kaňuch

28.07.2013 – Cesty ku zmiereniu. (Joz 22, 1-34) M. Kaňuch

21.07.2013 – Trápenie spravodlivého, úspech bezbožníkov? (Žalm 73) J. Šimko

14.07.2013 – Posolstvo, ktoré prináša plnosť života. (1M 45, 25-28) M. Kaňuch

07.07.2013 – Život v Kristovi. (R 6, 3-11) O. Kaňuchová

05.07.2013 – Sviatok Cyrila a Metoda. (Ján 15, 4-5) O. Kaňuchová

30.06.2013 – Choď s Ježišom… (Mk 3, 13-19) O. Kaňuchová

23.06.2013 – Jedného dňa za budúcnosť stane prítomnosťou. (Abakuk 2, 14) M. Kaňuch

16.06.2013 – Láska bez pretvárky. (Rím. 12, 9) J. Kaleta

09.06.2013 – Vážne pozvanie. (L 14, 16-24) M. Kaňuch

02.06.2013 – Vzácna perla. (Mt 13, 45-46) O. Kaňuchová

26.05.2013 – Trojjediný svätý Boh. (Iz 6, 3) O. Kaňuchová

19.05.2013 – Duch Svätý je tu! (Sk 2, 33) M. Kaňuch

12.05.2013 – Kto môže byť spasený. (Kol 1, 12-14) C. Westman

05.05.2013 – Modlite sa! (Mt 26, 36-46) O. Kaňuchová

28.04.2013 – Kde hľadáš posilnenie v ťažkých časoch? (1S 30, 6) M. Kaňuch

21.04.2013 – Rozlúčka a návrat. (J 16, 16-22) O. Kaňuchová

14.04.2013 – Zvuk života. (J 10, 27-28) D. Beňuch

07.04.2013 – Život, ktorý prináša požehnanie. (1M 47, 7) M. Kaňuch

01.04.2013 – 2. slávnosť veľkonočná – Reakcia náboženských vodcov Izraela na vzkriesenie Pána Ježiša (Mt 28, 11-15) M. Kaňuch

31.03.2013 – 1. slávnosť veľkonočná. (Mt. 28, 6-7) O. Kaňuchová

29.03.2013 – Veľký piatok (J 10, 17-18) M. Kaňuch

24.03.2013 – Vyčistenie chrámu. (Mt 21, 12-14) O. Kaňuchová

17.03.2013 – To, čo je najdôležitejšie! (Ag 1, 1-15) M. Kaňuch

10.03.2013 – Chlieb života. (J 6, 1-15) O. Kaňuchová

03.03.2013 – Štyri skupiny poslucháčov slova Božieho a ich reakcia na zvesť evanjelia (2. časť) (Mk 4, 3; 7-9; 18-20) M. Kaňuch

24.02.2013 – Štyri skupiny poslucháčov slova Božieho a ich reakcia na zvesť evanjelia (1. časť) (Mk 4, 1-5; 13-17) M. Kaňuch

17.02.2013 – Vyprosme si Božie požehnanie na cestu. (Ezdráš 8, 21-23) M. Kaňuch

10.02.2013 – Ísť hlbšie. (L 15, 4) M. Kaňuch

03.02.2013 – Sila prorockého slova Božieho. (2S 12, 1-12) M. Kaňuch

27.01.2013 – Kto smie stáť pred Bohom? (Žalm 15) O. Kaňuchová

20.01.2013 – Dôveruj svojmu Bohu. (Dan 6, 24) O. Kaňuchová

13.01.2013 – Slova verzus činy. (Mt 21, 28-31; Mt 6, 7-13) P. Zoul

06.01.2013 – On dal všetko za nás! (Mt 2, 1-12) M. Kaňuch

01.01.2013 – Prinášajme ovocie! (Lk 13, 6-9) M. Kaňuch


Kázne 2013 – večer

29.12.2013 – Slovo stalo sa telom. (J 1, 14-18) M. Hrivňák

25.12.2013 – Ježiš – náš Spasiteľ. (Iz 9, 1; 5-6) M. Hrivňák

22.12.2013 – Kto je Pán Ježiš pre mňa? (Mt 13, 58) M. Kaňuch

08.12.2013 – Kráľovstvoo Božie prichádza! (Mt 24, 32-39) O. Kaňuchová

01.12.2013 – Prichádza náš Kráľ. (Mt 21, 1-11) M. Hrivňák

24.11.2013 – Pán Ježiš prichádza! (Mt 25, 1-13) M. Hrivňák

17.11.2013 – Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom! (Am 4, 12-13) O. Kaňuchová

10.11.2013 – Buďme Kristovými účastníkmi! (Žid 3, 12-19) O. Kaňuchová

03.11.2013 – Kresťan, občan zeme aj neba. (Mt 18, 15-20) M. Hrivňák

31.10.2013 – Pamiatka reformácie – Cirkev sa neustále reformuje. (Lk 5, 39) M. Kaňuch

27.10.2013 – Dnes je ten čas kráčať po ceste spasenia! (L 13, 22-30) M. Hrivňák

20.10.2013 – Slová plné lásky a starostlivosti. (Jer 29, 1; 4-7; 10-14) O. Kaňuchová

13.10.2013 – Premárnená šanca. (1M 19, 12-17) O. Kaňuchová

06.10.2013 – Podeľme sa s tým, čo nám Pán Boh požehná. (2K 8, 8-15) M. Hrivňák

29.09.2013 – Čakajúca viera. (Mt 15, 21-28) L. Devečka ml.

22.09.2013 – Nechajme sa poučiť Pánom Ježišom. (Lk 14, 1-6) M. Hrivňák

15.09.2013 – Pán Boh si pripravuje svojich verných aby obstáli. (Ez 33, 21-22) M. Kaňuch

08.09.2013 – Zverme naše starosti do Božích rúk. (Mt 6, 25-34) O. Kaňuchová

01.09.2013 – Božie požehnanie. (Mt 19, 13-15) M. Hrivňák

25.08.2013 – Jóbova modlitba za priateľov. (Job 42, 7-10) M. Kaňuch

18.08.2013 – Kto nás odlúči od Božej lásky? (R 8, 35) M. Hrivňák

11.08.2013 – U koho hľadáš odpovede? (2Kr 1, 1-4) M. Kaňuch

28.07.2013 – Vzbura v Efeze. (Sk 19, 23-40) O. Kaňuchová

21.07.2013 – Žijeme len raz. (J 10, 10b) D. Beňuch

14.07.2013 – Jánovo prvé videnie. (Zjav 1, 9-19) O. Kaňuchová

07.07.2013 – Prílišná horlivosť Jakuba a Jána. (Lk 9, 51-56) O. Kaňuchová

30.06.2013 – Jóáš vyučovaný kňazom Jójádom. (2Kr 12, 1-3) M. Kaňuch

23.06.2013 – O nemilosrdnom sluhovi. (Mt 18, 21-35) O. Kaňuchová

16.06.2013 – Pridaj sa do Božej armády! (1Pt 5, 6-11) M. Honsová

09.06.2013 – Vedieť vyučovať Božej bázni. (Ž 34, 12) O. Kaňuchová

02.06.2013 – Filip a kráľovský dvoran. (Sk 8, 26-39) O. Kaňuchová

12.05.2013 – Akú máš hodnotu. (Mt 16, 24-27) C. Westman

21.04.2013 – Čo človek rozsieva, to bude aj žať. (Sud 1, 4-7) M. Kaňuch

14.04.2013 – Chlieb života. (3M 25, 20-22) M. Kaňuch

31.03.2013 – Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. (2Tim 2, 7-8) M. Kaňuch

29.03.2013 – Veľký Piatok – Aká je naša predstava o mesiášovi? (Ján 19, 14-18) O. Kaňuchová

28.03.2013 – Zelený Štvrtok – Paschálny Baránok. (2M 12, 21-28) M. Kaňuch

10.03.2013 – Duchovný Alzheimer. (Žalospevy 3, 22-26) M. Kaňuch

24.02.2013 – Petrovo vyznanie. (Mt 16, 13-17) M. Kaňuch

17.02.2013 – Potrestanie Elízeovho sluhu. (2Kr 5, 19-27) O. Kaňuchová

10.02.2013 – Pravá láska. (1J 4, 9-10) O. Kaňuchová

03.02.2013 – Uzdravenie stotníkovho sluhu. (Mt 8, 5-13) O. Kaňuchová

27.01.2013 – Bez Boha nemáme nádej. (Ef 2, 12) M. Kaňuch

20.01.2013 – Poznáš svojho Pána? (Iz 1, 3) M. Kaňuch

13.01.2013 – Prichádzajme pred Božiu tvár v pokore. (Joz 3, 5-17) O. Kaňuchová

06.01.2013 – Traja mudrci. (Iz 60, 1-6) O. Kaňuchová

01.01.2013 – Povolanie Abráma. (1M 12, 1-4) L. Devečka, ml.

 

Kázne 2012

ráno / večer


Kázne 2012 – ráno

31.12.2012 – Hľaďme na nášho Boha. (2M 13, 20-22) O. Kaňuchová

30.12.2012 – Ježišovo detstvo. (L 2, 40) M. Kaňuch

26.12.2012 – 2. slávnosť vianočná. (Sk 7, 54-60) L. Devečka

25.12.2012 – 1. slávnosť vianočná. (Lk 2, 1-7) O. Kaňuchová

24.12.2012 – Štedrý večer: Nebojte sa! (Lk 2, 8-12) M. Kaňuch

23.12.2012 – Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. (Lk 1, 39-56) O. Kaňuchová

16.12.2012 – Dôvera a poslušnosť. (1M 12, 1-9) M. Kaňuch

09.12.2012 – O duchovnom prebudení cirkvi. (Zjav 3, 1-6) M. Hreško

02.12.2012 – Cesta je pripravená. (Mal 3, 22-24) M. Kaňuch

25.11.2012 – Starosti a ich riešenie. (Jer 31, 25-26) M. Kaňuch

18.11.2012 – Si zapísaný/á v knihe života? (Zjav 20, 11-15) O. Kaňuchová

11.11.2012 – Nádej, v ktorej sa oplatí žiť! (Iz 55, 8-11) D. Beňuch

04.11.2012 – Ježiš priniesol vyslobodenie! (Žid 2, 14-15) M. Kaňuch

28.10.2012 – Božia a naša dokonalosť. (Mt 5, 48) O. Kaňuchová

21.10.2012 – (Ne)premárnené príležitosti. (1S 15, 35) M. Kaňuch

14.10.2012 – Pamiatka posvätenia chrámu. (Žid 4, 12-16) S. Pietak

07.10.2012 – Poďakovanie za úrody zeme. (J 6, 47-51) O. Kaňuchová

30.09.2012 – Byť požehnaním pre tento svet! (1M 39, 1-6) M. Kaňuch

23.09.2012 – Život v plnosti. (J 10, 10) O. Kaňuchová

16.09.2012 – Mária a Marta. (Lk 10, 38-42) O. Kaňuchová

09.09.2012 – Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha. (Ž 69, 33b) O. Kaňuchová

02.09.2012 – Zastav sa a vypočuj si slovo Božie! (1S 9, 27b) M. Kaňuch

26.08.2012 – Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. (Mt 6, 13) M. Kaňuch

19.08.2012 – I neuvoď nás do pokušenia! (Mt 6, 13a) O. Kaňuchová

12.08.2012 – A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. (Mt 6, 12) M. Kaňuch

05.08.2012 – My chceme o Kristu počuť, ale nie Krista počúvať. (Sk 24, 22-26) L. Devečka

29.07.2012 – Chlieb náš každodenný daj nám dnes. (Mt 6, 11) M. Kaňuch

22.07.2012 – Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! (Mt 6, 10b) M. Kaňuch

15.07.2012 – Príď kráľovstvo Tvoje! (Mt 6, 10a) O. Kaňuchová

08.07.2012 – Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. (Mt 6, 9) M. Kaňuch

05.07.2012 – Sviatok Cyrila a Metoda. (Sk 8, 30-35) M. Kaňuch

01.07.2012 – Pane, nauč nás modliť sa. (L 11, 1-4) O. Kaňuchová

24.06.2012 – Odpočinok v Kristovi. (Žid 4, 3a) M. Kaňuch

17.06.2012 – Krst Svätý. (Gal 3, 27) M. Kaňuch

10.06.2012 – Božia láska a láska človeka k Bohu. (5M 6, 4-13) L. Devečka

03.06.2012 – Konfirmácia. (2Kr 22, 1a) M. Kaňuch

27.05.2012 – 1. slávnosť svätodušná: Verím v Ducha Svätého. (G 5, 25) M. Kaňuch

20.05.2012 – Spoločenstvo svätých. (Sk 2, 42) O. Kaňuchová

13.05.2012 – Verím v svätú cirkev všeobecnú. (Ef 5, 25-27) M. Kaňuch

06.05.2012 – Sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. (Ef 1, 20-23) M. Kaňuch

29.04.2012 – Oslavujme Boha, lebo je hoden našej chvály. (Ž 66, 1-5) S. Sabol

28.04.2012 – Seniorátny konvent. (J 21, 15-19) S. Sabol

22.04.2012 – Jonáš, veľryba a my – alebo ako nás Pán Boh vedie. (Jon 1, 1-4 Jon 2, 1-11) D. Beňuch

15.04.2012 – Vstúpil na nebesá. (Mk 16, 14-20) O. Kaňuchová

09.04.2012 – 2. slávnosť veľkonočná. (1J 5, 10-13) O. Kaňuchová

08.04.2012 – V tretí deň vstal z mŕtvych. (J 20, 20b) M. Kaňuch

06.04.2012 – Veľký piatok. (Lk 23, 33-43) O. Kaňuchová

01.04.2012 – Utrpenie Krista – trpel pod pontským Pilátom. (Mt 27, 1-2) O. Kaňuchová

25.03.2012 – 9. a 10. Božie prikázanie. (2M 20, 17) M. Kaňuch

18.03.2012 – 8. Božie prikázanie – Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! (2M 20, 16) M. Kaňuch

11.03.2012 – 7. Božie prikázanie – Nepokradneš! (Mt 6, 19-21) F. Korečko

04.03.2012 – 6. Božie prikázanie – Nescudzoložíš! (2M 20, 14) M. Kaňuchová

26.02.2012 – 5. Božie prikázanie – Nezabiješ! (2M 20, 13) M. Kaňuch

19.02.2012 – 4. Božie prikázanie. (2M 20, 12) O. Kaňuchová

12.02.2012 – V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. (2K 5, 14a; F 2, 19-22) M. Kaňuch

05.02.2012 – 3. Božie prikázanie. (2M 20, 8-11) O. Kaňuchová

22.01.2012 – 1. Božie prikázanie. (2M 20, 2-3) O. Kaňuchová

15.01.2012 – Ježiš – pravý Boh a pravý človek. (1J 5, 20 ; 1Tim 2, 5) M. Kaňuch

08.01.2012 – Misia – DNA kresťana. (Sk 1, 8) M. Kaňuch

06.01.2012 – Traja králi. (Mt 2, 11) O. Kaňuchová

01.01.2012 – Nový rok. (1K 16, 13-14) O. Kaňuchová

Kázne 2012 – večer

30.12.2012 – Narodenie Ježiša Krista. (Mt 1, 18-25) O. Kaňuchová

25.12.2012 – Úžasná láska. (1J 1, 1-6) L. Devečka, ml.

23.12.2012 – Prichádza náš Spasiteľ. (Iz 62, 11-12) L. Devečka, st.

16.12.2012 – Kde si? (1M 3, 9) M. Kaňuch

09.12.2012 – Naplnil sa čas. (Mk 1, 14-15) M. Kaňuch

25.11.2012 – Druhý príchod Kristov. (2Pt 3, 8-14) O. Kaňuchová

18.11.2012 – Skazenosť ľudstva. (1M 6, 5-8) O. Kaňuchová

11.11.2012 – Neprepočuj Boží hlas! (1Kr 19, 9-13) T. Beňuchová

04.11.2012 – Dávidovo pokánie. (2S 12, 13-25) O. Kaňuchová

31.10.2012 – Boh nás povoláva práve teraz. (Est 4, 14) M. Kaňuch

28.10.2012 – Judský kráľ Cidkija. (2Kron 36, 11-21) M. Kaňuch

21.10.2012 – Byť v Božej blízkosti. (1M 3, 8-13) O. Kaňuchová

07.10.2012 – Božie požehnania. (5M 28, 1-6) M. Kaňuch

30.09.2012 – Kresťanská sloboda. (1K 6, 12; 10, 23) O. Kaňuchová

23.09.2012 – Božie plány. (Sk 16, 6-10) M. Kaňuch

16.09.2012 – Čo človek rozsieva, to bude aj žať. (Gal 6, 7-8) O. Kaňuchová

09.09.2012 – Premeňte sa obnovením mysle! (R 12, 2) M. Kaňuch

02.09.2012 – Priateľstvo Pána Ježiša k ľuďom. (1S 18, 1-5) O. Kaňuchová

26.08.2012 – Pravda vás vyslobodí. (J 8, 31-36) O. Kaňuchová

19.08.2012 – Podobenstvo o dvoch synoch. (Mt 21, 28-32) M. Kaňuch

05.08.2012 – Boh sa nám dal poznať. (Sk 17, 27-29) D. Beňuch

29.07.2012 – Dávidov útek pred Absolónom. (2S 15, 13-18) O. Kaňuchová

22.07.2012 – Kráľovstvo Božie. (Zj 7, 9-17) O. Kaňuchová

15.07.2012 – Vytrvalosť v modlitbe. (1M 18, 22-33) M. Kaňuch

08.07.2012 – Buďme rybármi ľudí! (Mt 4, 18-22) O. Kaňuchová

01.07.2012 – Spravodlivý a milostivý Boh. (Zach 7, 8-10) O. Kaňuchová

29.06.2012 – Peter a Pavol: Pavol a Timoteus. (2.Tim 2, 1-3) O. Kaňuchová

24.06.2012 – O stratenom synovi. (Lk 15, 11-32) O. Kaňuchová

17.06.2012 – Boh skúša Abraháma. (1M 22, 1-19) O. Kaňuchová

10.06.2012 – Na akom základe staviame? (Mt 7, 24-27) D. Beňuch

03.06.2012 – Duch Boží v našich srdciach. (Gal 4, 6) O. Kaňuchová

28.05.2012 – 2. slávnosť svätodušná: Duch Svätý (Ž 51) O. Kaňuchová

27.05.2012 – Kto je to kresťan? (2.Tim 3, 1-5) O. Kaňuchová

20.05.2012 – Ježiš dokáže zmeniť naše srdce. (Sk 1, 12-14) O. Kaňuchová

17.05.2012 – Ježiš je Pán nášho života. (Fil 2, 5-11) O. Kaňuchová

06.05.2012 – Požehnaný je človek, ktorý dúfa v Hospodina. (Jer 17, 5-8) O. Kaňuchová

29.04.2012 – Viera a dobré skutky. (Tit 3, 8) M. Kaňuch

22.04.2012 – Dobrý Pastier. (J 10, 11-16) A. Balogová

15.04.2012 – Oplatí sa počúvať Krista. (J 21, 1-14) M. Kaňuch

08.04.2012 – Vzkriesený Ježiš. (Mt 28, 1-6) O. Kaňuchová

07.04.2012 – Ježiš nás vyslobodil z pekelného utrpenia. (Mk 15, 42-47) M. Kaňuch

06.04.2012 – Čo robí s tebou pohľad na kríž? (Lk 23, 48) M. Kaňuch

05.04.2012 – Zelený štvrtok. (Mk 14, 18) M. Kaňuch

01.04.2012 – Nebeský Jeruzalem. (Mt 21, 10-11) M. Kaňuch

18.03.2012 – Duchovný hlad a smäd. (Ámos 8, 11-12) O. Kaňuchová

11.03.2012 – Umývanie nôh. (1 K 1, 22-25) D. Beňuch

26.02.2012 – Pokúšanie na púšti. (Mt 4, 1-11) O. Kaňuchová

19.02.2012 – Pán Boh sa k nám prihovára, načúvaj Jeho hlasu. (Žalm 147, 15-20 ) M. Kaňuch

22.01.2012 – Dobrým premáhaj zlé. (2. Kra 5, 1-19) M. Kaňuch

15.01.2012 – Neboj sa, len ver! (Mk 5, 21-24 a 35-43) M. Kaňuch

08.01.2012 – Hlásajme evanjelium! (Mk 16, 15-16) O. Kaňuchová

01.01.2012 – Život s Pánom Ježišom. (1J 2, 6) M. Kaňuch

Kázne 2011

ráno / večer


Kázne 2011 – ráno

26.12.2011 – 2. slávnosť vianočná (Sk 6) M. Hrivňák

25.12.2011 – 1. slávnosť vianočná (Lk 2,10-11) M. Kaňuch

24.12.2011 – Štedrý večer. (Gal 4,4-7) O. Kaňuchová

18.12.2011 – Ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny (L 1, 30-32) O. Kaňuchová

11.12.2011 – Ježiš je Pán! (1Kor 8, 6) M. Kaňuch

04.12.2011 – Syna Jeho Jediného (J 1, 18) O. Kaňuchová

27.11.2011 – Verím v Ježiša Krista (Mt 12, 21) M. Kaňuch

20.11.2011 – Boží nepriateľ – smrť (Ž 31, 6) M. Kaňuch

13.11.2011 – Boží nepriateľ – Diabol (1J 3, 8) O. Kaňuchová

06.11.2011 – Boží nepriateľ – Hriech (1M 3, 1-24) M. Kaňuch

30.10.2011 – Stvoriteľ neba i zeme (Ž 115,15) M. Kaňuch

23.10.2011 – Ľútostivý, milosrdný, milostivý Boh (Ž 103,8-13) O. Kaňuchová

16.10.2011 – Vševedúci Boh (Ž 139,1b-4) O. Kaňuchová

09.10.2011 – Svätý a Spravodlivý Boh (Ž 119,137; Iz 6,1-3) M. Kaňuch

02.10.2011 – Všadeprítomný a Večný Boh (Ž 139, 5-10; Ž 90,2) M. Kaňuch

25.09.2011 – všemohúceho,… (Jób 22, 21-30) D. Baláž

18.09.2011 – Otca,… (Iz 63,16) O. Kaňuchová

11.09.2011 – v Boha,… (2M 3,13-14) M. Kaňuch

04.09.2011 – Verím,… (2Kor 5,7) M. Kaňuch

28.08.2011 – Pokánie prináša smrť aj život. (Jk 5,7-20) M. Kaňuch

21.08.2011 – Rozličné napomenutia… (Jk 4,1-5,6) J. Velebír

14.08.2011 – O skutočnej múdrosti. (Jk 3,13-18) M. Kaňuch

07.08.2011 – O jazyku. (Jk 3,1-12) I. Petrová

31.07.2011 – Viera a skutky. (Jk 2,14-26) O. Kaňuchová

24.07.2011 – Rovní a rovnejší,… naozaj? (Jk 2,1-13) M. Kaňuch

17.07.2011 – Milosrdenstvo a odpustenie. (Zach 7,8-14) P. Švehla

10.07.2011 – Kolízie… (Jk 1,18b-22) M. Kaňuch

03.07.2011 – Skúšky. (Jk 1,1-18) O. Kaňuchová

26.06.2011 – Vytrvalé napredovanie. (1J 4,16-21) M. Kaňuch

19.06.2011 – Oslavujte Boha v Trojici zjaveného. (Ž 99,9) L. Devečka

12.06.2011 – Najlepší Učiteľ. (J 16,5-15) M. Kaňuch

05.06.2011 – Konfirmácia – Hľadanie Boha. (Jer 29,11-14a) O. Kaňuchová

22.05.2011 – Krehkí, ale vzácni. (2Kor 4,6-9) O. Kaňuchová

15.05.2011 – Pravidelnosť modlitby. (2M 17,11) L. Devečka

08.05.2011 – Hospodin ťa povedie. (Iz 58, 11-12) O. Kaňuchová

01.05.2011 – Prekroč svoje hranice. (J 13, 1-9) M. Kaňuch

25.04.2011 – Láska, ktorá mení človeka. (Sk 3, 18) M. Ondráček

24.04.2011 – Ježiš Kristus je živý! (Lk 24, 5-7) M. Kaňuch

22.04.2011 – Veľký piatok – Boží plán (Ž 84, 12-13) M. Kaňuch

17.04.2011 – Kvetná nedeľa. (Mt. 26,31-35) S. Sabol

10.04.2011 – Najlepšie miesto. (Ž 84, 11) M. Kaňuch

03.04.2011 – S modlitbou na perách. (Ž 84, 9-10) M. Kaňuch

27.03.2011 – S pribúdajúcou silou. (Ž 84, 8) O. Kaňuchová

20.03.2011 – Bez Božieho požehnania ani krok. (Ž 84, 7) M. Kaňuch

13.03.2011 – Víťazný boj. (Ž 84, 4-6) M. Kaňuch

06.03.2011 – Z lásky! (J 13, 31-35) M. Kaňuch

27.02.2011 – Po čom túžiš ty vo svojom živote? (Ž 84,3) M. Kaňuch

20.02.2011 – Požehnanie, ktoré pochádza zo spoločenstva s Bohom. (Ž 84) M. Kaňuch

13.02.2011 – V Božej blízkosti. (Iz 43, 15-21) O. Kaňuchová

06.02.2011 – Kúkoľ alebo pšenica? (Mt 13, 24-30;36-43) M. Kaňuch

30.01.2011 – Božia moc pri nás. (J 5, 1-14) M. Kaňuch

23.01.2011 – Oddeľte sa a ja vás príjmem. (2Kor 6, 17-18) M. Ondráček

16.01.2011 – Božia prítomnosť v každodennom živote. (2M 33, 12-23) M. Kaňuch

09.01.2011 – Cesta, na ktorej porastieš. (Sk 8, 5-8) M. Ondráček

06.01.2011 – Hľadaj odpovede na svoje otázky na správnom mieste (Mt 2, 1-9) O. Kaňuchová

02.01.2011 – Rátaš s Bohom? (Jk 4, 13-17) M. Kaňuch

01.01.2011 – On musí rásť a ja sa umenšovať. (Ján 30, 3) M. Kaňuch

Kázne 2011 – večer

31.12.2011 – Čo sme prežili v roku 2011? (Žalm 84, 3) M. Kaňuch

26.12.2011 – Ježiš marí skutky diablove. (1. Jan 3, 8(b)) M. Kaňuch

25.12.2011 – Premýšľajte a rozprávajte o tom, čo ste prežili s Pánom Ježišom. (L 11, 2) M. Hrivňák

18.12.2011 – Dieťa – dar od Boha. (Lk 1, 46 – 55) Ľ. Devečka

11.12.2011 – Ján Krstiteľ. (Mt 11, 11) O. Kaňuchová

04.12.2011 – Kráľovstvo Božie prichádza. (L 11, 2) M. Kaňuch

27.11.2011 – Prichádza Kráľ. (J 12, 12-15) O. Kaňuchová

20.11.2011 – Výzva k bdelosti. (Mt 24, 37-44) O. Kaňuchová

13.11.2011 – Rozsudok: NEVINNÝ! (Sk 10, 42-43) M. Kaňuch

06.11.2011 – Biele rúcho. (Mt 22, 1-14) O. Kaňuchová

31.10.2011 – Pamiatka reformácie (Rim 5,1) O. Kaňuchová

30.10.2011 – Neboj sa! (1M 15, 1 – 6) O. Kaňuchová

23.10.2011 – Komu patrí 1. miesto v tvojom živote? (Mk 10, 17 – 31) M. Kaňuch

16.10.2011 – Odpustenie. (1M 50, 15 – 21) O. Kaňuchová

09.10.2011 – Kam vedie tvoja cesta? (Žalm 1) O. Kaňuchová

02.10.2011 – Pán Ježiš zomrel aj za tvoje hriechy. (Józua 2) O. Kaňuchová

25.09.2011 – Ďakuješ Bohu za to, čo ti dáva? (Lk 17,11-19) D. Baláž

18.09.2011 – Poddajte sa Bohu! (Jk 4,7-10) M. Kaňuch

11.09.2011 – Priznávaš sa k Bohu? (Mt 10,32-33) D. Baláž

04.09.2011 – Dávidova viera. (1Sam 17,38-51) O. Kaňuchová

21.08.2011 – Dobrý základ. (Mt 7,24-27) D. Baláž

14.08.2011 – Spoznaj samého seba. (Lk 18,9-14) D. Beňuch

07.08.2011 – Prinesme svojich 7 chlebov Pánu Ježišovi. (Mk 8,1-9) M. Cisarik

31.07.2011 – Nové obzory. (Sk 11,1-18) M. Kaňuch

24.07.2011 – Nie cudzinci ale domáci. (Ef 2,11-22) D. Baláž

17.07.2011 – Milosrdenstvo. (Lk 6,36) D. Beňuch

10.07.2011 – Zložme starosti na Pána Ježiša. (1Pt 5,6-11) O. Kaňuchová

03.07.2011 – Nie si náhoda! (Jer 1,4-9) O. Kaňuchová

29.06.2011 – Hrdinovia viery. (Žid 11,38a) M. Kaňuch

26.06.2011 – Dokonalá láska. (1J 14,16-21) O. Kaňuchová

19.06.2011 – Trojjediný Boh. (1J 4,12-16) M. Cisarik

13.06.2011 – Poďme do hĺbky. (1J 4,1-6) O. Kaňuchová

05.06.2011 – Hľadajme Božiu vôľu v našom živote. (Sk 1,15-26) M. Kaňuch

02.06.2011 – Kto nás odlúči od lásky Kristovej? NIKTO! (Rim 8,31-39) O. Kaňuchová

29.05.2011 – Bojte sa Hospodina a slúžte Mu verne. (1Sam 12,24) M. Kaňuch

22.05.2011 – Nesme ďalej radostnú zvesť o živom Kristovi. (Sk 16,14-15) O. Kaňuchová

15.05.2011 – Dnes sa chcem s tebou stretnúť. (Lk 19,1-10) O. Kaňuchová

01.05.2011 – Počúvaj, čo ti hovorí neodolateľný Boh. (Oz 6, 3) O. Kaňuchová

24.04.2011 – Dôvod na radosť. (1Kor 15,3-4) O. Kaňuchová

23.04.2011 – Biela sobota – Dá sa Kristus udržať v hrobe? (Mt 27,62-66) M. Kaňuch

22.04.2011 – Veľký piatok – Justičný omyl? (Lk 23,33-43) O. Kaňuchová

21.04.2011 – Zelený štvrtok – Vyčistime starý kvas. (1Kor 5,6-8) M. Kaňuch

17.04.2011 – Čo má byť v mojom živote vyčistené? (Mt 21, 12-17) M. Kaňuch

03.04.2011 – Čím sýtiš svoj život? (J 6, 41) O. Kaňuchová

27.03.2011 – Božia výchova. (Mk 4, 26-28) M. Ondráček

06.03.2011 – Sadni si k nohám Pána Ježiša. (L 10, 38-42) T. Šmalová

27.02.2011 – Boží čin milosti (Jon 3, 1-10) O. Kaňuchová

20.02.2011 – Pán Ježiš ťa volá aj dnes – počuješ Jeho hlas? (Mk 1, 16-18) M. Ondráček

06.02.2011 – Svoje boje nebojuješ sám – Pán Boh ťa nesie (2Kr 20, 1-7) O. Kaňuchová

30.01.2011 – Naozaj vždy platí: Poslušnosť Bohu = hojnosť? (Mt 8, 23-27) O. Kaňuchová

23.01.2011 – Buďme tými, ktorí urobia prvý krok (Rim 12, 17-21) O. Kaňuchová

09.01.2011 – TY si môj milovaný syn (Mk 1, 9-11) D. Beňuch

02.01.2011 – NEstratený čas (Mt 10, 37-39) M. Ondráček

Kázne 2010

ráno / večer

 

Kázne 2010 – ráno

31.12.2010 – Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. (Mt. 5, 14-16) M. Kaňuch

26.12.2010 – Vidím Božiu slávu (Sk 7, 54-57) M. Ondráček

25.12.2010 – 1.sviatok Vianočný (Ján 1,11-12) O. Kaňuchová

24.12.2010 – Toto je môj Kráľ! (Matúš 1,21) M. Kaňuch

19.12.2010 – 4. Adventná ňedeľa (Žalm 24, 9-10) M. Klátik

12.12.2010 – Obklopení milosťou (Žalm 32,10) O. Kaňuchová

05.12.2010 – Všadeprítomná milosť (Žalm 33,5b) M. Kaňuch

28.11.2010 – Pre všetkých! (Tit 2,11) M. Kaňuch

21.11.2010 – Prechodný alebo trvalý? (Fil 3,20) M. Kaňuch

14.11.2010 – Znamenia konca (Mt 25,1-13) M. Ondráček

07.11.2010 – Znamenia (L 21,25-33) M. Kaňuch

31.10.2010 – Pamiatka reformácie (Žid 4,12-13) M. Kaňuch

24.10.2010 – Proste a dostanete (Mt 7,7) M. Ondráček

17.10.2010 – Vyslobodený (J 8,36) O. Kaňuchová

10.10.2010 – Sila viery (1.J 5,4-5) M. Kaňuch

03.10.2010 – Poďakovanie za úrody – Záhrada a záhradník (Mt 7,16-20; G 6,7-10) S. Grega

26.09.2010 – Špinavé rúcho (Zach 3, 1-7) M. Ondráček

19.09.2010 – Trojité vyslobodenie (Ž 102,17-22) M. Kaňuch

12.09.2010 – Vždy je tu riešenie (1. Kráľ 19,1-18) M. Kaňuch

05.09.2010 – Navigácia Ducha Svätého (Ján 3,8) M. Kaňuch

29.08.2010 – JA alebo ON (R 15,2-3a) O. Kaňuchová

22.08.2010 – Z plnosti srdca hovoria ústa (Lk 6,45) O. Kaňuchová

15.08.2010 – Maj odvahu obetovať všetko (Mk 10,17-22) M. Kaňuch

08.08.2010 – Diagnóza viny a jej liečba (Ž 32,1-5a; Mich 7,19) O. Kaňuchová

01.08.2010 – Cukor alebo bič? (1. Kráľ 12,1-17) M. Kaňuch

25.07.2010 – Čo prekáža Božiemu slovu (Mt 13,3-9) M. Ondráček

18.07.2010 – Ako obstáť pred Bohom? (Ez 37,1-14) P. Varmecký

11.07.2010 – Boh dáva veci do pohybu (Mt 13,31-32) F. Korečko

05.07.2010 – Sviatok Cyrila a Metoda (1.J 3,13-18) O. Kaňuchová

04.07.2010 – Rozhodnutie (Józua 24, 14-16) J. Samiec

27.06.2010 – Záver školského roku – Zhodnotenie (2. Tim 4,7-8) M. Kaňuch

20.06.2010 – O odmene, ktorú ti dá Pán (Ef 6, 8) M. Ondráček

13.06.2010 – Rebríček hodnôt (Lk 14, 15-24) O. Kaňuchová

06.06.2010 – Konfirmácia: Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode (Mk 14, 22-33) M. Kaňuch

30.05.2010 – Učeníkmi všetky národy (Mt 7, 24-29) M. Ondráček

23.05.2010 – 1. slávnosť svätodušná (Ef 1, 15-23) M. Kaňuch

16.05.2010 – Nedeľa rodiny (Sk 1, 12-14; Lk 24, 50-53) M. Kaňuch

09.05.2010 – Deň matiek (1.M 25, 19-26) O. Kaňuchová

02.05.2010 – Potešenie žalostiacim (Mt 5, 4) M. Kaňuch

25.04.2010 – Smäd po Bohu (Iz 55,1a) M. Kaňuch

18.04.2010 – Tajomstvo požehnaného života (Ján 15,1-8) M. Ondráček

11.04.2010 – Podľa čoho riadiš svoj život? (5M 18,9-14) O. Kaňuchová

05.04.2010 – 2. Sviatok Veľkonočný (Rim. 6,1-6) M. Ondráček

04.04.2010 – Žije! (1.Kor 15,55) M. Kaňuch

02.04.2010 – Veľký/ dobrý piatok. (1.Kor 2,2) M. Kaňuch

01.04.2010 – Dôležité slová. (Marek 14,17-26) M. Kaňuch

28.3.2010 – Budem slúžiť Bohu. (Jozua 24,15) S. Sabol

21.3.2010 – Prvá možnosť, alebo posledná alternatíva? (Ján 1,35-37) M. Kaňuch

14.3.2010 – Stojíš s Ježišom vo vode? (Lk. 3,21-22) O. Kaňuchová

7.3.2010 – Najlepší pokrm (Ján 6,55) M. Kaňuch

28.2.2010 – Povolaní a vyvolení (Mt. 20,1-16) M. Ondráček

21.2.2010 – Nemôže byť skryté! (Mt. 5,14b) M. Kaňuch

14.2.2010 – Vytrvalá láska (Vľp. 8, 6-7) M. Kaňuch

7.2.2010 – Dar Božieho slova (Iz 55, 8-11) O. Kaňuchová

31.1.2010 – (Ne)užitoční služobníci (Lk 17, 7-10) M. Cisarik

24.1.2010 – Ekumenické televízne služby Božie (Mt 17, 1-9) M. Klátik

17.1.2010 – Vezmi svoj kríž (Mt. 16, 24-25) M.Ondráček

10.1.2010 – Misia je poslanie (Mk. 16, 15) M.Kaňuch

6.1.2010 – Traja králi (Ján 12,35- 36) M.Kaňuch

3.1.2010 – S Ním nikdy nie si sám! (Jer. 1, 8) M.Kaňuch

1.1.2010 – Nový rok – Ajhľa činím všetko nové (Zjav. 21, 5) O.Kaňuchová

Kázne 2010 – večer

25.12.2010 – Čo pre mňa znamená vianočný príbeh? (1.Jána 1,1-4) D. Beňuch

19.12.2010 – Duchovné dary (Ján 3,25-36) L. Devečka

05.12.2010 – Život naplnený a vedený Duchom Svätým (Iz 11,1-5) O. Kaňuchová

28.11.2010 – Potrebujem vo svojom živote pokánie? (Lk 18,10-14) M. Ondráček

21.11.2010 – Som pripravený odpúšťať? (Mt 24,44) O.Kaňuchová

07.11.2010 – Ochladnutá láska (Mt 24,12-13) O.Kaňuchová

31.10.2010 – Slovo Božie (Mt 13,12-17) M.Ondráček

24.10.2010 – Zmluva (Jeremiáš 31,31-34) O.Kaňuchová

17.10.2010 – Smäd po Bohu, M. Ondráček

03.10.2010 – Duchovné sýpky (2.Kor 9,6-11) O. Kaňuchová

19.09.2010 – Vyslobodenie (Ef 2,1-10) M. Kaňuch

05.09.2010 – Vďačnosť Bohu (Lk 17,11-19) O. Kaňuchová

 

Kázne 2009

31.12.2009 – Silvester – Kronika – (1.Kron. 16,12) M.Kaňuch

27.12.2009 – nedela po Vianociach (Mt. 1,23) M.Kaňuch

26.12.2009 – 2.sviatok Vianočný- (Židom 13, 3) M.Ondráček

25.12.2009 – 1.sviatok Vianočný- Pamätá a nezabúda (Žalm 8,5) M.Kaňuch

24.12.2009 – Štedrý večer – Pravá radosť a skutočné Vianoce (Luk. 2,10-11) O.Kaňuchová

20.12.2009 – Prosba ako súčasť modlitby (Mk. 11,24) O.Kaňuchová

13.12.2009 – Vďaka ako súčasť modlitby (1.Tes 5,18) M.Kaňuch

6.12.2009 – Pokánie ako súčasť modlitby (2.Pt 3,9) O.Kaňuchová

29.11.2009 – Chvála ako súčasť modlitby (Žalm 34,2) M.Kaňuch

22.11.2009 – Všetky novozmluvné zasľúbenia (Žid 11,7-16) M.Ondráček

15.11.2009 – Posledný súd (Dan 7,9-10) M.Kaňuch

8.11.2009 – Otvorené srdce (Žid 3,12-15) O.Kaňuchová

1.11.2009 – Božia výzbroj v zápase viery (Ef 6,11-17) M.Kaňuch

31.10.2009 – Pamiatka reformácie (Abakuk 3,2) M.Kaňuch

25.10.2009 – Stratená príležitosť (Mt 6,33) D.Beňuch

25.10.2009 – Viera, láska, poslušnosť (1.J 5,3-4) P.Varmecký

18.10.2009 – Poďakovanie za úrody zeme (Jk 5,17-18) O.Kaňuchová

11.10.2009 – Miesto, kde sa oplatí byť (Ž 84,11) M.Kaňuch

4.10.2009 – Boží súd (R. 1,18) M.Ondráček

27.9.2009 – Inštalácia – Láska Kristova totiž spája nás (Mat. 5,13-16) S.Sabol

20.9.2009 – Pán Ježiš má odpovede na všetky naše otázky (J. 2,1-11) J.Otepka

13.9.2009 – Príliš telesní (1.Kor. 3,3) M.Ondráček

6.9.2009 – Buď pripravený vydať svedectvo (1.Pt. 3,15) M.Kaňuch

30.8.2009 – Aktívna láska (1.J. 4,16) I.Kišš

23.8.2009 – Pýcha a pokánie (Lk. 18,9-14) M.Blaho

16.8.2009 – Kajúca nedeľa (Mich. 7,18-19) O.Kaňuchová

9.8.2009 – Prezieravá múdrosť(Mt 25,14-30) O.Kaňuchová

2.8.2009 – Postav dom svojho života na skale, odoláš zvodom a pokušeniam (Mt 7, 22-29) O.Kaňuchová

26.7.2009 – Nasledovanie je boj (Ef 6,10-13) F.Korečko

19.7.2009 – Podobenstvo o dvoch synoch (Mt 21,28-32) M.Kaňuch

12.7.2009 – Bohaté lovenie rýb (Lk 5,1-11) O. Peťkovský

5.7.2009 – Koniec školského roku (Daniel 12,3) O.Kaňuchová

28.6.2009 – O oku a kvase (Luk 11,34-35) M.Ondráček

21.6.2009 – Stratený Syn (Lk 15,11-24) M.Kaňuch

7.6.2009 – Svätá Trojica (2.Kor 13,13) O.Kaňuchová

31.5.2009 – Duch Svätý (Gal 5,16) M.Kaňuch

24.5.2009 – Prichádza hodina (Mt 25,1–12) M.Ondráček

17.5.2009 – Modlitba (1.Tes 5,17) O.Kaňuchová

10.5.2009 – Vieš, kto si? (Slaný kresťan) (1.Pet 2,9) M.Kaňuch

3.5.2009 – Nebezpečný vírus (1.J 1,7-10) M.Kaňuch

26.4.2009 – Neveriaci Tomáš (Ján 20, 24-29) Slavomír Slávik

19.4.2009 – Blahoslavená viera (Žid 11,1-3) Michal Koreň

13.4.2009 – 2. Sviatok Veľkonočný (Jan 21,15-17) O.Kaňuchová

12.4.2009 – 1. Sviatok Veľkonočný (Mt 28,1-10) O.Kaňuchová

11.4.2009 – Biela Sobota (Mt 27,62-66) M.Kaňuch

10.4.2009 – Veľký Piatok (1.Pt 2,24) O.Kaňuchová

9.4.2009 – Zelený Štvrtok (Jer 17,14) M.Kaňuch

5.4.2009 – Vyčistenie chrámu (Mt 21,12-17) M.Kaňuch

22.3.2009 – Aby sa problémy začali vytrácať (Iz 41,10-13) M.Ondráček

15.3.2009 – Pochybnosti – Úžas (Ján 20,24-29) M.Kaňuch

8.3.2009 – Poslúchať je viacej ako rozumieť (1.Sam 15,22) M.Ondráček

1.3.2009 – Boj s pokušeniami (1.M 3,1-7) M.Kaňuch

22.2.2009 – Chceš vidieť Ježiša? (Ján 12,20-33) M.Kaňuch

15.2.2009 – Láska Kristova totiž spája nás. (2.Kor 5,14a) M.Kaňuch

8.2.2009 – Nezaslúžená milosť. (Tit 2,11) O.Kaňuchová

1.2.2009 – Moc Pánova pri nás. (Marek 1,21-28) M.Kaňuch

25.1.2009 – Dobrým premáhaj zlé. (R 12,17-21) O.Kaňuchová

18.1.2009 – Sme hlinou v Božích rukách. (Iz 64,7) O.Kaňuchová

11.1.2009 – Misia je z túžby. (1.Tes 1,6-8) M.Ondráček

4.1.2009 – Babylonská veža. (Gen 11,1-9) M.Kaňuch

1.1.2009 – Enoch. (Gen.5,22-24) M.Kaňuch